• Påbyggnadsutbildning ses över efter utvärdering
  Universitetskanslersämbetet har genomfört en nationell utvärdering av alla fastighetsmäklarutbildningar i Sverige. Högskolan i Halmstads påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning är en av sju utbildningar som UKÄ anser måste vidta åtgärder för att höja kvaliteten.

  Läs mer

 • Tre unga personer i en korridor. En person sitter i rullstol. I bakgrunden syns ytterligare en person. Foto
  Högskolan sätter punkt för jubileumsåret
  I dagarna lämnar Högskolan sin årsredovisning för år 2023 till regeringen. Förutom ordinarie verksamhet och särskilda uppdrag, präglades förra året av Högskolans 40-årsjulieum. 2023 var också året då Högskolan fick en ny rektor, den första kvinnan på posten.
  Läs mer

 • Kvinna med doktorshatt. Foto.
  Högskolans hedersdoktor Maj-Britt Sandlund har gått ur tiden
  Högskolan i Halmstad har nåtts av beskedet att hedersdoktor Maj-Britt Sandlund har gått ur tiden. Maj-Britt Sandlund promoverades till hedersdoktor i hälsa och livsstil år 2013. Hon hade en central roll i att Halland och Halmstad fick en högskola, och hon har genom åren varit mycket engagerad i Högskolans utveckling och profilering.
  Läs mer


 • Pontus Wärnestål blir ny vicerektor
  Pontus Wärnestål blir ny vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och hållbarhet vid Högskolan i Halmstad. Han är biträdande professor i informationsteknologi och kombinerar tjänstedesign och artificiell intelligens med en stark drivkraft för praktiskt lärande och forskningsbaserad utbildning. Den 1 mars tillträder han sitt nya uppdrag.
  Läs mer


 • Socionom­programmets första studenter tog examen
  Början av januari markerade slutet på höstterminen, och för vissa av Högskolans studenter även slutet på deras studietid. Det var bland annat dags för Socionomprogrammets första årskull att ta examen. Majoriteten av programmets studenter fortsätter nu direkt ut i arbetslivet.
  Läs mer

 • Man står lutad mot en soffrygg. Foto.
  Uppföljningen i skolan för elever med funktions­nedsättning måste bli bättre
  Barn och unga med funktionsnedsättning har en mer utsatt situation i skolan jämfört med andra barn. Sedan länge saknas möjligheter att följa upp villkoren för den här gruppen. I dag överlämnar Magnus Tideman, professor vid Högskolan i Halmstad, sin utredning till skolministern, som bland annat innehåller förslag på ett förtydligat ansvar för myndigheter.
  Läs mer


 • Teknikdag för att inspirera fler tjejer att bli ingenjörer
  Den 8 december arrangerades Teknikdagen på Högskolan i Halmstad, en inspirationsdag för att inspirera fler tjejer att söka till ingenjörsutbildningar. Drygt 100 teknikintresserade elever från Kungsbackas högstadie- och gymnasieskolor var på plats för att lära sig mer om Högskolans utbildningar, studentprojekt och labbmiljöer.
  Läs mer

 • Studenter, jury och rektor poserar och ler mot kameran. Studenterna håller upp stora checkar och en varsin bukett blommor.
  Stipendieregn när Sparbanks­stiftelsen Kronan belönade Högskolans studenter
  Varje höst kommer Sparbanksstiftelsen Kronan till Högskolan i Halmstads campus för att belöna de mest framstående examensarbetena på lärosätet. Den 24 november var det återigen dags för stipendiehögtid, och förväntansfulla studenter med handledare var på plats när totalt en kvarts miljon delades ut till Högskolans studenter.
  Läs mer

 • Boxar i kartong i olika färger, föreställande FN:s globala mål för hållbar utveckling, är placerade ovanpå varandra. Foto.
  Högskolan i Halmstad inrättar nytt forsknings­program för att möta hållbarhets­utmaningar
  Högskolan inrättar ett nytt forskningsprogram inom fokusområde Smarta städer och samhällen. Programmet ProActS (Promoting resource efficiency, co-creative Actions, and Innovation for Sustainable transition) möter samhällsutmaningar relaterade till cirkularitet och hållbarhet.
  Läs mer


 • Ingenjörs­studenter belönades med Halmstads Handelsförenings årliga stipendium
  I förra veckan var det dags för Halmstads Handelsförening att belöna studenter från Högskolan i Halmstad för sjätte året i rad. Tre högpresterande civilingenjörsstudenter fick ta emot stipendier på 20 000 kronor vardera ur Janne Richardssons stiftelse.
  Läs mer

 • En person iklädd kostym som lutar sig mot en soffa i ett bibliotek. Foto.
  Måns Svensson ny rektor för Jönköping University
  Måns Svensson, akademichef vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, har utsetts till ny rektor för Jönköping University från den 1 april 2024.
  Läs mer

 • En kvinna med en svart kappa och ett stort silversmycke runt halsen står bredvid en man i en svart kappa. De båda ler. Foto.
  Årets akademiska framsteg firades under festlig och stämningsfull högtid
  På fredagskvällen var det dags för Högskolan i Halmstads akademiska högtid som ordnas för att uppmärksamma akademiska framgångar och meriteringar under det gångna året. På programmet stod allt från installation av nya professorer och promotion av nya doktorer till utdelning av priser, och installation av Högskolans nya rektor Susanna Öhman.
  Läs mer

 • En man med glasögon tittar in i kameran och lutar sig mot ett glasräcke.
  Fredric Ottermo får Högskolans pedagogiska pris 2023
  Fredric Ottermo, universitetslektor och docent i energiteknik, får årets pedagogiska pris. Han är en uppskattad kollega och lärare som med sitt pedagogiska förhållningssätt bidrar till att stärka såväl individer som utbildningar.
  Läs mer

 • Långvarigt engagemang för samverkan gav pris
  För sjunde gången delades priset för samverkan och innovation ut under akademisk högtid på Högskolan i Halmstad. I år gick priset till Magnus Clarin och Stella Erlandsson, som på olika framgångsrika sätt har utvecklat och förändrat samverkansarbetet på Högskolan.
  Läs mer

 • Två personer som står bredvid varandra vid ett bord. Foto.
  Fokus på hälsoinnovation när Högskolan tecknar samverkansavtal med Eleiko Group
  Högskolan i Halmstad och Eleiko Group AB, ledande inom tyngd- och styrkelyftsutrustning, har tecknat ett gemensamt partnerskapsavtal. Avtalet, som gäller för en tioårsperiod, ska bidra till att stärka det samarbete som redan i dag pågår och stödja ny och fördjupad samverkan mellan parterna med fokus på hälsoinnovation.
  Läs mer

 • Ett par skridskoåkare i tävlingskläder på isen. Svartvitt foto.
  ”Den högsta nivån är när forskningen får politiskt inflytande”
  Professor emerita Natalia Stambulova var först i världen med att studera övergångar inom idrottskarriären, bland annat från junior- till senioridrott. Efter nästan 50 års forskning och arbete med stöd till elitidrottare är hon långt ifrån trött på sitt ämne. Natalia Stambulova är en av dem som genom sin framgångsrika forskning verkligen har bidragit till att utveckla Högskolan i Halmstads forskning och sätta lärosätet på världskartan.
  Läs mer

 • Ett livräddartorn på en strand. Foto.
  Besök från hela världen på konferens om platsvarumärken
  Alla platser har ett varumärke, oavsett om det finns nerskrivet eller inte. Det är vad invånare och omvärlden tänker och tycker om en stad, region eller land som utgör platsens varumärke. Dagens globala samhällsutmaningar med krig och klimathot kan på kort tid förändra platsens image. Detta var temat under en tre dagar lång konferens – arrangerad av Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad och Lunds universitet – på Campus Helsingborg förra veckan. 150 forskare och yrkesverksamma från hela världen deltog på konferensen.
  Läs mer

 • En man med vitt hår och svarta glasögon står utomhus och tittar in i kameran. Foto.
  ”Själen finns kvar” – Bertil Svensson följde Högskolan i Halmstad från starten
  När Bertil Svensson kom nydisputerad till Högskolan i Halmstad bedrevs ingen forskning alls där. Under tre decennier följde och drev han utvecklingen mot att etablera starka forskningscentrum vid Högskolan.
  Läs mer

 • Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.
  Malin Hallén blir ny prorektor
  Högskolestyrelsen beslutade i går att utse Malin Hallén till ny prorektor vid Högskolan i Halmstad. Hon tillträder den 1 januari 2024 efter en rekryteringsprocess där fyra personer sökte uppdraget och tre kandidater gick vidare till hörande. Den grupp som har arbetat med rekryteringen menade, efter hörande och intervjuer med de tre slutkandidaterna, att Malin Hallén är den kandidat som bäst uppfyller kravprofilen.
  Läs mer

 • Gul bild med texten Tänk om
  ”Tänk om – tillsammans i krig och i fred” – Högskolan värd för vandringsutställning
  Tänk om kriget faktiskt kommer till vårt land. ”Tänk om – tillsammans i krig och i fred” är en utställning om vikten av att vara förberedd. Den ska turnera på universitet och högskolor landet runt och först ut att vara värd för utställningen är Högskolan i Halmstad med, start på måndag.
  Läs mer

 • Två finklädda studenter står utomhus på campus och håller sina diplom och en statyett. De ler mot kameran. Foto.
  Ny bärbar lösning hjälper stomianvändare att sova tryggare
  Noa Kochs nya liv med stomi var inte helt oproblematiskt. Det fanns inga smarta lösningar på många problem som stomianvändare upplever – särskilt under nattetid. Det var då idén till det medicintekniska examensarbetet formades som bland annat skulle ge honom ett stipendium på 100 000 kronor från Lektor Sten Fåhrés minnesfond.
  Läs mer

 • En regnbågsflagga på stång sedd underifrån. Foto
  Prideflaggan vajar på campus
  I enlighet med Högskolans värderingar om en respektfull, hållbar och inkluderande kultur vajar Prideflaggan på campus under en vecka i samband med Halmstad City Pride.
  Läs mer

 • Två kvinnor i uppsatt hår. Den ena bär svarta kläder och glasögon, medan den andra bär gräddvita kläder. Båda håller i diplom, blommor och en stor check.
  Ett litet steg för studenter men ett stort språng för den cirkulära omställningen
  Många innovationer som skapas av studenter på Högskolan i Halmstad ligger i linje med de globala målen som ska uppnås till år 2030. I våras var Iris Nyholm och Clara Olérs Ekman, från programmet Civilingenjör i maskinteknik, hållbar design och innovation, några av dem som briljerade lite extra när de som examensarbete lyckades omvandla ett linjärt kretslopp till att bli cirkulärt. För sin lösning fick studenterna ett stipendium av Stena Recycling.
  Läs mer

 • Tre personer står intill varandra och tittar ner i en mobil. I bakgrunden en trappa och trapphall. Foto
  Utvärdering stärker kvaliteteten i både Högskolans utbildningar och interna processer
  I våras utvärderades sju av Högskolans utbildningsprogram. Utvärderingen är en del av lärosätets kvalitetssystem och görs för att utveckla både programmen och Högskolans system för kvalitet och utvärdering. Av årets utvärderade program bedömdes tre ha hög kvalitet, två program ha hög kvalitet med förbehåll och två program ha ifrågasatt kvalitet.
  Läs mer

 • Flaggor i olika färger viftas i luften inne på en mindre rund arena. I bakgrunden sitter publik iklädda färgglada tröjor på en läktare. Foto.
  Välorganiserad nollning välkomnade över 1 000 studenter
  I slutet av augusti varje år fylls Halmstad av förväntansfulla nya studenter som ska påbörja sina studier vid Högskolan i Halmstad. I helgen som gick avslutades årets nollning där över 1 000 studenter välkomnades under en dryg vecka full av aktiviteter.
  Läs mer

 • Blå himmel med toppen av svartpelare med Högskolans logotyp samt två byggnader i förgrunden. Foto.
  Tre till hörande för prorektorsuppdraget
  Nästa vecka, den 6 september, genomförs hörande med tre personer som har sökt uppdraget som prorektor på Högskolan i Halmstad.
  Läs mer

 • Sett uppifrån i bakgrunden en stor folksamling bakom avspärrningsband. I förgrunden ett antal personer som står och pratar i grupp. Foto
  Kungabesök med studenter i fokus
  I dag, den 24 augusti, besökte kungaparet Högskolan i Halmstad som en del i sitt jubileumsbesök i Halland. Ett besök i Fab Lab och en presentation av solbilsprojektet Halmstad University Solar Team, HUST, var huvudpunkterna, liksom Högskolans eget jubileum.
  Läs mer

 • Sex glada studenter håller upp sina diplom och ler mot kameran. De står i hus S på en balkong. Foto.
  Bättre folkhälsa i fokus för nyskapande studenter
  Även i år fick studenter som har skrivit de mest förtjänstfulla examensarbetena inom hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad ta emot stipendier från Getinge Sterilization AB. Sex lyckliga studenter delade på totalt 100 000 kronor som de fick ta emot vid avgångsstudenternas examensmässa, Utexpo, i juni.
  Läs mer


 • Sommaröppet stillar nyfikenhet och nerver
  I dag väcktes ett så här års rätt så tyst campus till liv när Högskolan i Halmstad slog upp portarna till Sommaröppet. Blivande studenter och andra intresserade välkomnades för att se sig om och ställa frågor till studenter, studentkåren, lärare, vägledare och andra medarbetare på Högskolan.
  Läs mer


 • Högskolan i Halmstad värnar debatten men oroas av debattklimatet
  Den intensiva debatten som har förts i medierna med anledning av statsvetaren Frida Strannes nya bok, har blossat upp igen på ledar- och debattsidor. Måns Svensson, professor i rättssociologi och chef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad, har tidigare skrivit ett öppet brev till Hallands Nyheters chefredaktör där han uttrycker oro för det hårda debattklimatet och för risken att forskare avstår från att delta med sina kunskaper och åsikter i debatten. I ett svar på ännu ett debattinlägg i frågan skriver Högskolans rektor Susanna Öhman i Göteborgs-Posten i dag den 13 juli att hon värnar både journalisters och forskares deltagande i den öppna, fria debatten.
  Läs mer

 • Nyckelord på engelska inom akademisk utbildning och forskning, till exempel pedagogik och mångvetenskap. Bilden föreställer tre personer framför tre olika typer av byggnader. Illustration.
  Högskolan i Halmstad inrättar nytt forskningsprogram kring socialt hållbara smarta städer
  Högskolan inrättar ett nytt forskningsprogram inom fokusområde Smarta städer och samhällen. Programmet REBEL, som är en del av Högskolans satsning på mångvetenskapliga forskningsprogram för att stärka lärosätets profil, lägger ett designetnografiskt perspektiv på smart och hållbar stadsutveckling.
  Läs mer

 • Kvinna i glasögon. Foto.
  Nordisk konferens om senaste forskningen inom hållbar hälsa
  Den 14–16 juni bjöd Högskolan i Halmstad in till den tionde upplagan av Nordic Health Promotion Research Conference. Konferensen samlade forskare från hela världen för att diskutera och dela kunskap om hälsofrämjande arbete och dess betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Årets tema var inspirerat av FN:s mål för hållbar utveckling.
  Läs mer

 • gruppbild på herrar och damer
  Stor skillnad i hälsoinnovation tack vare Bennetprofessorerna
  Företagsledaren Carl Bennet har, via sitt bolag Carl Bennet AB, de senaste åtta åren stöttat Högskolan i Halmstad med medel för Bennetprofessors­programmet. Carl Bennet och Bennetprofessorerna träffades nyligen under ett seminarium på Högskolan i Halmstad med temat vad professurerna har betytt för Högskolans forskning. Under seminariet avslöjade Carl Bennet att han vill fortsätta att samarbeta med och stödja Högskolan i Halmstad.
  Läs mer


 • Carl Bennet och Sarah Pink utsedda till hedersdoktorer
  Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad har utsett två nya hedersdoktorer vid lärosätet: Carl Bennet och Sarah Pink. Båda har en nära relation till Högskolan sedan många år tillbaka.
  Läs mer

 • Högskolan i Halmstads entré. Foto.
  Högskolan i Halmstad värnar den akademiska friheten
  Med anledning av den debatt som på senare tid har förts i medier kring en av Högskolans forskare, Frida Stranne, vill Högskolan i Halmstad slå fast att forskningens frihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och skyddas av grundlagen.
  Läs mer

 • Unga människor står på en scen med viftande sjalar och under ett regn av konfetti. Framför scenen syns publik. Foto.
  Avslutningshögtiden firades med fest och glädje i fullsatt arena
  Förra veckan var vårterminens allra sista vecka på Högskolan i Halmstad, och det blev en aktiv avslutningsvecka med allt från mässor till stipendieutdelningar. Veckan fulländades på fredagen när över 3 000 personer samlades för en festlig avslutningshögtid på Halmstad Arena.
  Läs mer

 • En lokal fylld med människor. Vissa står vid montrar och pratar och andra tittar på en racingbil. Foto.
  Massiv innovationskraft på årets Utexpo
  För 41:a året i rad arrangerades i veckan examensmässan Utexpo på Högskolan i Halmstad. Avgångsstudenter från 15 program fick då chansen att visa vad de har lärt sig under sin studietid och visa upp sin innovationskraft för andra studenter, Högskolans personal, gymnasieelever, företag och allmänheten. För många studenter är målet med examensarbetet att skapa något som kan göra skillnad för världen. Och över dem som utmärkte sig mest regnade det hundratusentals kronor i form av stipendier.
  Läs mer

 • En kvinna står på en höjd med ryggen mot en stadsmiljö och tittar in i kameran. Foto.
  Årets alumn Anagha Anand klättrar på den internationella karriärstegen i mansdominerad industri
  Anagha Anand är Årets alumn vid Högskolan i Halmstad 2023. Hennes professionella resa är lika inspirerande som hennes inre drivkraft för personlig utveckling och framgång. Med värme och entusiasm inspirerar hon studenter att vara djärva och modiga när hon tar plats som ledare i en mansdominerad bransch.
  Läs mer

 • En person som demonstrerar ett experiment. Foto.
  Högskolan värd för internationell konferens i digitalt lärande
  I slutet av april gästades Högskolan i Halmstad under tre lärorika dagar av nationella och internationella forskare inom området digitalt lärande. Konferensen, som var en del av forskarskolenätverket GRADE Research, hade som syfte att utvidga och förnya nuvarande kritiska teoretiseringar av informations- och kommunikationsteknologi inom utbildning och lärande.
  Läs mer


 • Samverkan mellan Högskolans studenter och SFI-elever
  Inne i hus Q på Högskolan är vartenda bord upptaget. Utspridda sitter studenter och elever och gör arbetsintervjuer. Studenterna går programmet Arbetsvetenskap och eleverna är från Svenska för invandrare, SFI. Inkludering är fokuset för arbetsvetenskapsstudenterna och SFI-eleverna får en chans att testa sina språkkunskaper i ett nytt unikt sammanhang.
  Läs mer

 • Högskolans huvudentré. I förgrunden träd och blommor. Foto.
  Högskolan inrättar två nya forskningsprogram
  Högskolan i Halmstad inrättar två nya forskningsprogram – ett inom fokusområde Hälsoinnovation och ett inom Smarta städer och samhällen. Programmen är en del av Högskolans satsning på mångvetenskapliga forskningsprogram för att stärka lärosätets profil. De nya programmen heter Movement for Health and Performance och TRAINS – Transformation, Innovation and Norm Sciences.
  Läs mer

 • Tre personer i ljusa kläder sitter i en trappa och konverserar. Bild.
  EU-finansierat projekt ska stärka AI-kompetens för företag i Halland
  Högskolan i Halmstad och HighFive Innovationsarena beviljas ett nytt EU-finansierat projekt för att stärka konkurrenskraften och kompetensen inom artificiell intelligens (AI) bland företag i Halland – Innovationsplattform AI Halland.
  Läs mer

 • En grupp studenter i ett klassrum
  Vardags- och affärsekonomi – ett sätt att bli en del av samhället
  Hur startar man eget företag? Hur funkar det att hyra en lägenhet? Projektet PLOUTOS handlar om att skapa bra möjligheter för personer som kommer till ett nytt land. Högskolan i Halmstads del i projektet handlar om kunskap och färdigheter inom ekonomi och finansiella tjänster – för att uppnå ekonomisk självständighet.
  Läs mer

 • Två personer går ned för en trappa i en ljus och rymlig trapphall. Nedanför trappan står två personer och samtalar med varandra. Foto.
  Högskolan ett av få lärosäten där förstahandssökande ökar
  Högskolan i Halmstad är ett av få lärosäten i landet där antalet förstahandssökande till programstudier ökar. Det visar siffrorna efter att ansökningsperioden till höstens högskoleutbildningar stängde den 17 april. Högskolans mest sökta utbildningsprogram är även i år IT-forensik och informationssäkerhet.
  Läs mer

 • Tre löpare med ryggen mot kameran springer på rad uppför ett kargt, stenigt berg. Foto
  Sveriges olympiska kommitté tar hjälp av Högskolan i idrottspsykologiskt utvecklingsprogram
  Forskare vid Högskolan i Halmstad ska leda ett idrottspsykologiskt utvecklingsprogram som Sveriges olympiska kommitté (SOK) erbjuder toppidrottare. Programmet som kallas ACTION syftar till att hjälpa toppidrottare att prioritera och fokusera på ett långsiktigt, balanserat och hållbart sätt.
  Läs mer

 • Brunhårig tjej i långt, lockigt hår och grön klänning presenterar sin praktik med en powerpoint i bakgrunden. Publiken sitter i en sal och lyssnar. Foto.
  Digital verksamhetsutveckling förenar studenter och näringsliv
  Evenemanget Arena affärssystem är en årlig höjdpunkt för studenterna på Affärssystemprogrammet på Högskolan i Halmstad. Då samlas studenter från alla årskurser, lärare, och företag och organisationer för att lyssna på avgångsstudenterna när de berättar om sina uppdrag och projekt som de har haft under sin praktik. Förra veckan var det sjätte gången som evenemanget ordnades.
  Läs mer

 • Personer som klipper ett band för en invigning. Fotografi.
  Bennetprofessuren en satsning på hälsoinnovation
  Genom stöd från industrimannen Carl Bennet, ägare till bland annat det medicinsktekniska företaget Getinge, inrättades år 2014 den så kallade Bennetprofessuren med fokus på hälsoinnovation. Satsningen har hittills möjliggjort för Högskolan i Halmstad att rekrytera fyra välmeriterade forskare som gästprofessorer för forskning inom området.
  Läs mer

 • Woman in short hair and glasses is standing in front of a wall of anniversary symbols.
  Möt Högskolans nya rektor Susanna Öhman
  I dag, den 20 mars, börjar Susanna Öhman som rektor på Högskolan i Halmstad. Susanna Öhman är professor i sociologi, forskar om samhällsperspektiv på risker och kriser, och har under sin akademiska karriär haft en rad olika ledningsuppdrag vid Mittuniversitetet.
  Läs mer

 • En leende man håller upp en tröja som et står Halmstad University innovative since 83 på. Foto
  Slutar som rektor men uppmanas fortsätta analysera högskolesektorn
  I dag gör Stephen Hwang sin sista arbetsdag som rektor för Högskolan i Halmstad. Vid hans avtackning i veckan var det många som ville tacka för fina och viktiga insatser genom åren och önska lycka till i nya livet som pensionär, även om flera ”uppvaktare” var tveksamma till om han verkligen tänker sluta jobba.
  Läs mer

 • Ett folkmyller på en mässa i en öppen och ljus lokal. Foto.
  Många besökare när öppet hus var tillbaka på Högskolan
  Under torsdagen samlades presumtiva studenter och andra nyfikna på campus för att få veta mer om Högskolans utbildningar, ställa frågor om högskolestudier och ta en titt på det fina campusområdet. För första gången på tre år var det nu återigen dags för ett fysiskt öppet hus.
  Läs mer


 • Högskolan summerar ett händelserikt år
  I dag lämnar Högskolan sin årsredovisning för år 2022 till regeringen. I årsredovisningen redovisas hur Högskolan har använt de statliga anslagen och arbetat med uppdrag och mål. Den sammanfattande bilden är att förra året var ett mycket händelserikt och utvecklande år.
  Läs mer

 • Porträttbild på kvinna som ler och tittar in i kameran. Foto
  Susanna Öhman utnämnd till ny rektor för Högskolan i Halmstad
  Regeringen har i dag beslutat att anställa Susanna Öhman som ny rektor för Högskolan i Halmstad, i enlighet med högskolestyrelsens förslag. Susanna Öhman är professor i sociologi vid Mittuniversitetet och har tidigare bland annat varit akademichef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Hon tillträder den 20 mars, dagen efter att nuvarande rektor Stephen Hwang har lämnat sitt uppdrag för att gå i pension.
  Läs mer


 • Guldkant på Högskolans 40-årsjubileum
  Med bakåtblickar, framåtblickar, tårta och guldkonfetti gick startskottet för Högskolans 40-årsjubileum i går. Många medarbetare och studenter hade samlats i hus S för att tillsammans inviga jubileumsfirandet, som kommer att pågå hela året.
  Läs mer

 • En äldre man i blå kavaj syns till vänster i profil prata med en person till höger som man enbart ser skymten av. Foto
  Högskolans första rektor minns: nybyggaranda och samhällsengagemang
  I dag, 16 januari, går startskottet för Högskolans 40-årsjubileum. 1983 blev Högskolan i Halmstad en självständig högskola, med sin första rektor, SvenOve Johansson, som frontfigur. När han i dag tänker tillbaka minns han den första tiden som kreativ och spännande. Då bestod verksamheten framför allt av utbildningar till ingenjörer, förskollärare och fritidspedagoger, samt kurser i idrottspedagogik och ekonomi.
  Läs mer

 • Högskolans huvudentré. Foto.
  Högskolans fokusområden får nya ledare
  Högskolans två fokusområden – Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen – har fått nya ledare. Ny ledare för Hälsoinnovation är Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, och ny ledare för Smarta städer och samhällen är Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap.
  Läs mer

 • En skyskrapa i glas syns till vänster från grodperspektiv. TIll höger en svart pelare, också i grodperspektiv, men högskolan i halmstads logotyp i toppen. Foto
  Ny satsning på kompetensutveckling för yrkesverksamma
  Högskolan i Halmstad har beviljats ett nytt EU-finansierat projekt om kompetensutveckling för yrkesverksamma. Projektet – Skills Halland – ska pågå under två år med start nu i februari, och drivs i samverkan med TEK Kompetens och Region Halland. Utbildningsinsatserna handlar om digitalisering, automatisering och hållbarhet.
  Läs mer

 • En entré med blomkrukor i förgrunden. Foto.
  Nya projekt inom informationsdriven vård stärker Högskolans profilering på hälsoinnovation
  Högskolan i Halmstads fokusområde Hälsoinnovation, forskningsprogram Informationsdriven vård och forskningsprofil CAISR Health förstärks med finansiering från Vetenskapsrådet (VR) och Familjen Kamprads stiftelse.
  Läs mer

 • Två militärer i uniform opponerar på en uppsats.
  Officerare utbildas på Högskolan i Halmstad
  I fem år har Högskolan i Halmstad, på uppdrag av Försvarsmakten, vidareutbildat officerare för att de ska kunna studera vid Försvarshögskolan Stockholm. Avtalet om uppdragsutbildningar mellan Högskolan i Halmstad, Försvarsmakten och Försvarets materielverk har nu förnyats för ytterligare tre år.
  Läs mer

 • I förgrunden står en man står och tittar in i kameran. I bakgrunden som ser ut som ett lager finns flera hyllor och backar med många olika saker i. Foto.
  Kompetensutveckling för ett starkare samhälle
  Kompetensutveckling kan vara ett verktyg för att ta sig ur en kris. Det visades i ESF-projektet Kompa Halland där över 100 företag har deltagit i en omfattande insats för kompetensutveckling. Genom utbildning och utveckling har företag och individer stärkts ur en kris och lyckats mildra negativa konsekvenser till följd av covid-pandemin.
  Läs mer

 • Tio glada personer står i en trappa och håller upp värdecheckar och blommor. Foto
  250 000 kronor till framstående examensarbeten
  I fredags, den 9 december, var det dags för Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning vid Högskolan i Halmstad. Totalt handlade det om 250 000 kronor för framstående examensarbeten. Årets uppsatser visar alla på stor samhällsnytta och praktisk relevans.
  Läs mer

 • Man med kort mörkt hår och glasögon iklädd mörk kavaj tittar in i kameran. Foto.
  Cristofer Englund blir ny akademichef på Högskolan i Halmstad
  Cristofer Englund blir ny akademichef för Akademin för informationsteknologi. Han kommer närmast från en anställning som enhetschef vid forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) och har en stark koppling till Högskolan i Halmstad sedan tidigare.
  Läs mer

 • Två kvinnor står vända mot varandra och samtalar. I bakgrunden syns ett folkmyller. Bilden är tagen från sidan.
  Studenter och företag knöt värdefulla kontakter på mässa
  På den årliga ITE-mässan får studenter och företag som är verksamma inom IT-branschen chansen att mötas för att knyta viktiga kontakter inför framtiden. I början av december samlades ett stort antal utställare och studenter på Högskolan när det var dags för årets mässa.
  Läs mer

 • Tre personer håller i en varsin ros och kuvert, och ler mot kameran. Foto.
  Halmstads Handelsförening belönar ingenjörsstudenter med 60 000 kronor
  För femte året delar Halmstads Handelsförening ut stipendier till tre av Högskolans ingenjörsstudenter. Studenterna får stipendier på 20 000 kronor var från Janne Richardssons stiftelse för ”utmärkta kunskaper inom de ingenjörsvetenskapliga grunderna”.
  Läs mer

 • Stor tegelbyggnad i förgrunden och ett höghus i bakgrunden.
  Bättre bostadsmöjligheter för internationella studenter
  Regeringen beslutade i går, 24 november, om en lagändring som ger Sveriges högskolor och universitet större möjlighet att tillhandahålla bostäder till internationella studenter och forskare. Syftet är att stärka lärosätenas möjligheter att rekrytera studenter och forskare, där tillgången till bostäder är en tydlig konkurrensfördel. För Högskolan i Halmstad är det ett positivt beslut, även om det kommer att ta tid att förbättra bostadssituationen för internationella studenter.
  Läs mer

 • Fyra personer sitter på en scen. Fotografi.
  Akademisk högtid 2022 – ”Starka och fristående akademier är viktiga bärare av demokratin”
  I fredags, 18 november, firade Högskolan i Halmstad sin traditionsenliga akademiska högtid, en fest för att fira akademiska framgångar och uppmärksamma nya professorer och doktorer, men som den här gången också kom att präglas av vår oroliga samtid. Såväl i rektors inledningstal som i andra tal under kvällen, lyftes vikten av den akademiska friheten och vetenskapens avgörande roll för samhällsutveckling, såväl i kris och krig som i tider av lugn och fred.
  Läs mer

 • Två leende män i kostym. Foto.
  Årets båda vinnare av Högskolans samverkanspris brinner för samverkan och nyttiggörande
  Samverkan och innovation är ledstjärnor för Högskolan i Halmstad. För att särskilt uppmärksamma framgångar och insatser som har med nyttiggörande, innovation och samverkan att göra, delas årligen ett pris ut till den person eller grupp av personer på lärosätet som särskilt har utmärkt sig inom området.
  Läs mer

 • Kvinna som ler tittar in i kameran. Foto.
  Stefanie Obermüller får Högskolans pedagogiska pris 2022
  Stefanie Obermüller, universitetslektor i human biomedicin, tycker att trygghet och en konkret väg framåt är viktiga komponenter för att motivera studenter. Hennes ödmjukhet och tydliga upplägg gör att hon vinner Högskolans pedagogiska pris år 2022.
  Läs mer

 • Två kvinnor. En håller i ett diplom. Fotografi.
  Doktorand vid Högskolan i Halmstad belönad för forskning om tyngdtäckens betydelse för barn med ADHD
  Maria Lönn, doktorand inom hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad, har belönats med Rolf Zetterström-stipendiets särskilda Majblommebidrag för sin forskning om hur tyngdtäcken kan bidra till förbättrad sömn och ökat välbefinnande hos barn med ADHD.
  Läs mer

 • Två leende män står lutade över ett bord och tittar in kameran. Foto
  Högskolan delade ut priser för innovation och ekonomi på gala för Halmstads näringsliv
  I fredags uppmärksammades företag och entreprenörer under festliga former vid Näringslivsgalan i Halmstad. Högskolan i Halmstad delade traditionsenligt ut Årets innovationspris, som gick till Patrick Simpson och Martin Hallberg på Lansen Systems AB. Högskolan delade även ut Årets ekonomipris som tilldelades företaget AJ Produkter.
  Läs mer

 • Mörkhårig tjej i blå tröja sitter ner och ler mot kameran.
  Ingenjörer i hållbar energi på besök hos jättar inom dansk vindkraftsindustri
  Energikrisen i Europa har knappast undgått någon, men i sådana tider kan vi på Högskolan glädjas åt att vi har ingenjörsstudenter som utbildas i att lösa framtida energifrågor. I våras åkte studenterna vid programmet Ingenjör i hållbar energi på en tvådagars resa fylld med intressanta studiebesök på temat vindkraft.
  Läs mer

 • En ung man tittar in i kameran. Foto
  Högskolan i ett lärosätesdelat doktorandprojekt
  I doktorandprogrammet Split-Site samarbetar Högskolan i Halmstad och University of Portsmouth i Storbritannien. Doktoranderna delar sin tid mellan och har handledare vid båda lärosätena. Split-Site PhD Programme har tre doktorander, varav en från Högskolan i Halmstad.
  Läs mer

 • En grupp personer som tittar på en stor teckning på golvet
  Kultur i skolan som ett kitt för inkludering och hållbarhet
  Den nationella konferensen inom Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL) hölls vid Högskolan i Halmstad torsdag 13 oktober och fredag 14 oktober. Temat för konferensen var estetik och social hållbarhet.60 deltagande forskare och lärare från Umeå i norr till Malmö i söder utbytte erfarenheter och tog del av aktuell forskning inom området. Kulturskolan i Halmstad och Funkisfestivalen medverkade under konferensen med sceniska inslag.
  Läs mer

 • Man står med mikrofon och håller i en miniföreläsning inför ett antal människor. Foto.
  Nyinvigning av e-sportlabbet på Högskolan i Halmstad
  Förra hösten startades ett e-sportlabb på Högskolan i Halmstad. Ett år senare – för en vecka sedan – återinvigdes labbet och de nyrenoverade lokalerna visades för inbjudna gäster från företag och organisationer, bland andra Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) och Young Gamers, en förening för unga som gillar e-sport.
  Läs mer

 • Man i medelåldern talar engagerat framför lyssnande publik.
  Innovationskonferens 2022 – Hälsoinnovation
  Onsdagen den 28 september höll Högskolan i Halmstad sin årliga innovationskonferens. Den arrangerades av Högskolans fokusområde Hälsoinnovation, och fokus var på informationsdriven vård samt vikten av fysisk aktivitet för att må bra. En rad olika föreläsare deltog och bland åhörarna fanns intressenter från både den offentliga sektorn, högre utbildning och näringslivet.
  Läs mer

 • Oro för studenter och anställda vid iranska lärosäten
  Högskolan i Halmstad står bakom det yttrande som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har gjort angående situationen i Iran. De svenska lärosätena delar en djup oro över den rådande situationen för studenter och universitetsanställda i Iran.
  Läs mer

 • Svante Andersson står i en av Högskolans lokaler.
  Europeisk sommarskola formar nästa generation forskare
  I slutet av juni var Högskolan i Halmstad arrangör för en internationell sommarskola för doktorander från fyra lärosäten: Högskolan i Halmstad, Aalborg universitet (Danmark), Uleåborgs universitet (Finland) och Glasgow universitet (Storbritannien). I en vecka samlades forskare, doktorander och entreprenörer för att delta i föreläsningar, workshoppar och studiebesök för att utbilda en ny generation forskare.
  Läs mer

 • Mörblond kvinna i axellångt hår och lila glasögon ler mot kameran.
  Högskolan stödjer demokratiseringen på västra Balkan
  För andra året i rad har Högskolan i Halmstad gett en internationell intensivkurs i offentlig förvaltning på uppdrag av Svenska Institutet. Förra veckan befann sig 30 deltagare från västra Balkan, som alla arbetar inom eller med offentlig förvaltning, på campus i Halmstad i syfte att bidra till fortsatt demokratisering i sina hemländer.
  Läs mer

 • Två studenter ler mot kameran och håller i sina diplom och statyetter.
  Covid inspirerade till ny rehabiliteringsmetod för lungsjuka
  Det var när en nära anhörig till Moa Kauppila, tidigare student vid Utvecklingsingenjörsprogrammet, blev väldigt sjuk i covid-19 och sedan skulle återuppbygga sin lungkapacitet som idén till ett rehabiliteringsredskap började att gro.
  Läs mer

 • Tre studenter håller i sina diplom och ler mot kameran.
  Studenter belönades med 100 000 kronor för sina hälsoinnovationer
  För första gången någonsin erbjöd Getinge Sterilization AB ett stipendieprogram som en del av sitt fördjupade samverkansavtal med Högskolan i Halmstad. I samband med Högskolans årliga examensmässa, Utexpo, delade företaget ut tre stipendier till berömvärda examensarbeten inom hälsoinnovation. Stipendiesumman var på totalt 100 000 kronor, varav ett på 50 000 kronor och två på 25 000 kronor.
  Läs mer

 • En kvinna och två män i organgea t-shirts står tätt intill varandra och ler. Personerna har armarna placerade på varandras ryggar. Foto.
  Späckat program när nollningen var tillbaka
  I helgen avslutades årets upplaga av nollningen, som för första gången på tre år äntligen kunde hållas i ett traditionsenligt format. I år deltog runt 1 000 nya studenter – nollor – och cirka 750 engagerade andra- och tredjeårsstudenter – ovvar. Under tio dagar fyllda med aktiviteter gjordes allt för att välkomna de nya studenterna till Högskolan i Halmstad.
  Läs mer

 • Man i ljus skjorta. Foto.
  Nytt format ska göra utbildning på avancerad nivå mer tillgänglig
  Högskolan i Halmstad har utvecklat ett nytt utbildningsformat för att göra utbildning på avancerad nivå mer tillgänglig, särskilt för yrkesverksamma. Formatet kallas projektbaserad master och nu i höst startar tre av Högskolans masterprogram med projektbaserad inriktning.
  Läs mer

 • Student i mörkt hår står i ett ljust stort rum och ler mot kameran.
  Civilekonomstudent från Högskolan i Halmstad invald i IVA:s studentråd
  Mahsan Rostamipour, student på Civilekonomprogrammet, har fått ett hedersamt uppdrag i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) studentråd. Studentrådet, som består av ingenjörs- och ekonomstudenter från flera av landets lärosäten, driver bland annat jämlikhetsfrågor – ett område som hon har ett brinnande intresse för.
  Läs mer

 • Man tränar bänkpress omgiven av vikter.
  Nu startar Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad
  Högskolan i Halmstad som Riksidrottsuniversitet, tillsammans med Svenska tyngdlyftningsförbundet och Eleiko Group AB, etablerar ett nationellt träningscentrum där tanken är att samla Sveriges bästa lyftare och tränare, och möjliggöra för elitsatsande tyngdlyftare att samtidigt studera på högskola.
  Läs mer

 • En kvinna står framför en folksamling och ler in i kameran.
  Många nyfikna besökte Högskolan under Sommaröppet
  Under fredagen fylldes Högskolan i Halmstad med blivande studenter, som under några timmar fick möjlighet att ställa frågor om allt från utbildningsplaner till bostäder, titta på campusområdet och möta personal från Högskolan.
  Läs mer

 • Tre tjejer och två killar står utanför huvudentrén till Högskolan i Halmstad. Två av tjejerna har varsin sparkcykel. Foto.
  10 112 antagna till Högskolan i Halmstad
  I dag, den 12 juli, kom antagningsbeskeden till landets högskoleutbildningar inför höstterminen och 10 112 personer fick beskedet att de har blivit antagna till en kurs eller ett program vid Högskolan i Halmstad. Ungefär lika många, 10 779, står på reservplats.
  Läs mer

 • Högskolans entré.
  Nationellt projekt om informationsdriven vård koordineras av Högskolan i Halmstad
  Vinnova beviljar stöd till det nya nationella projektet inom informationsdriven vård som Health Data Centre vid Högskolan i Halmstad ska koordinera. I projektet samarbetar flera regioner, lärosäten, företag och organisationer i en gemensam kraftsamling för att använda data i syfte att förbättra hälso- och sjukvården.
  Läs mer

 • En stiliserad bild som visar en bärbar dator, en läsplatta med digital information samt ett stetoskop. Foto
  Högskolan inrättar forskningsprogram inom informationsdriven vård
  Högskolan i Halmstad kommer under de närmaste åren att inrätta ett antal mångvetenskapliga forskningsprogram för att stärka lärosätets profil. Det andra programmet som inrättas är Information-Driven Care (IDC). Forskningsprogrammet knyter an till Högskolans fokusområde Hälsoinnovation.
  Läs mer

 • Högskolans entré.
  Högskolan i Halmstad blir del av europeisk innovationshubb
  Högskolan i Halmstad är del av det nationella samarbetet Health Data Sweden som har utsetts av EU-kommissionen till en av Europas nya digitala innovationshubbar. Fokus blir att använda hälsodata för att bidra till mer effektiv hälso- och sjukvård. Innovationscentrumet Leap for Life får projektledarskapet för Health Data Sweden vid Högskolan.
  Läs mer

 • Porträtt av en man med glasögon. Fotografi.
  Lennart Andrén utsedd till hedersdoktor
  Högskolan i Halmstad har utsett Lennart Andrén till hedersdoktor i innovationsvetenskap. Lennart Andrén har i dryga fyra decennier varit en drivande kraft för att teknisk och vetenskaplig kunskap sprungen från Högskolan i Halmstad kommersialiseras och kommer till nytta i samhället via innovationer.
  Läs mer

 • Kvinna klädd i idrottskläder och pingisrack på sin vänstra sida och i en svart blus på sin högra. Fotomontage.
  Elitidrottsstudenter vid Högskolan i Halmstad presterar bättre än genomsnittet
  Fyra år har gått sedan Högskolan i Halmstad blev ett riksidrottsuniversitet (RIU) med möjlighet att stödja elitidrottare, som både vill utöva sin idrott och studera, och på så vis satsa på dubbla karriärer. Antal RIU-studenter har ökat för varje år och de presterar på en hög nivå, både i sina studier och i sina idrotter.
  Läs mer

 • En femteklassare håller i en 3D-printad robot.
  Femteklassarnas idéer blev verklighet i Fab Lab
  Femteklassare från Vesterhavsskolan i Falkenberg fick se sina idéer bli verklighet under sitt besök i Fab Lab på Högskolan i Halmstad. Med hjälp av labbets olika verktyg är möjligheterna många. En skiss i cad omvandlades till en dipphållare till pommes frites.
  Läs mer

 • Porträttbild på kvinna som ler och tittar in i kameran. Foto
  Susanna Öhman föreslås bli ny rektor för Högskolan i Halmstad
  Styrelsen för Högskolan i Halmstad föreslår regeringen att utnämna Susanna Öhman till ny rektor för Högskolan i Halmstad. Susanna Öhman är professor i sociologi vid Mittuniversitetet och har tidigare bland annat varit akademichef för Akademin för lärande, humaniora och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Hon väntas tillträda i mars 2023.
  Läs mer

 • En man står på en scen och håller ett tal. Bakom scenen till vänster syns en storbildsskärm med en porträttbild av en man i bild. Foto.
  Högskolans studenter firades med storslagen avslutningshögtid
  Förra veckan var det terminens sista vecka på Högskolan i Halmstad, och avslutningsveckan summerades på fredagen på allra bästa sätt med fest och glädje under den stora avslutningshögtiden i Högskolehallen.
  Läs mer

 • Fyra tjejer står framför postrar. Foto.
  Hälsoexpo – ett gott exempel på kombinationen teori och praktik
  Under sina verksamhetsförlagda studier har studenterna på Hälsopedagogiskt program planerat och genomfört ett hälsoarbete som de presenterade under Hälsoexpo.
  Läs mer

 • Tve kvinnor står bredvid varandra och ler och tittar in i kameran. Foto
  Från kurslitteratur till praktiskt arbete
  Praktikexpo är en årlig mässa där sistaårsstudenterna på programmet Språk, textbearbetning och digital kommunikation visar vad de har gjort och lärt sig under sin praktik. I år var mässan åter på plats i DLC på Högskolan efter att ha varit digital de senaste två åren på grund av pandemin.
  Läs mer

 • Fyra personer står i en ljus lokal bredvid varandra. De ser in i kameran och ler. Alla har likadana kortärmade tröjor. I förgrunden syns en ljusblå statyett i form av en glödlampa. Foto.
  Utexpo 40 år: innovation och stipendieregn
  Solen, en dj och en glassbil bjöd på försommarstämning på Högskolan i Halmstad när Utexpo gick av stapeln för 40:e året i rad. För första gången på tre år fylldes åter Högskolans lokaler med innovationsdrivna studenter – ivriga att få visa upp sina examensarbeten. Även i år, som traditionen bjuder, regnade det stipendier och utmärkelser för 300 000 kronor över de innovativa studenterna.
  Läs mer

 • Porträtt på man som tittar in i kameran. Foto
  Årets alumn tar med sig kunskaperna från Högskolan in i landslaget
  För femte året i rad utser Högskolan i Halmstad Årets alumn och i år går utmärkelsen till en person som har tagit med sig kunskaperna från studierna vid Högskolan, ända in i det svenska herrlandslaget i fotboll. 2022 års alumn är Daniel Ekvall, fotbollspsykologisk rådgivare åt herrlandslaget i fotboll och IFK Norrköping.
  Läs mer


 • Lokalt Ledd Utveckling Halland får förstärkning av forskare
  Eugenia Perez Vico, docent och universitetslektor i innovationsvetenskap, är sedan mars i år adjungerad styrelsemedlem i Lokalt Ledd Utveckling Halland.
  Läs mer

 • Tre personer sitter runt ett bord. Personen i mitten skriver på ett papper.
  Artificiell intelligens kan stärka och ge nya möjligheter för lokala företag
  Genom olika projekt mellan Högskolan i Halmstad, innovationsarenan HighFive och innovationscentrumet Leap for Life vill forskare, studenter och andra experter hjälpa halländska företag att börja använda och utforska möjligheterna inom artificiell intelligens i sina verksamheter. Det ger företagen möjlighet att hantera utmaningar på nya sätt och stärker deras konkurrenskraft. Hittills har 25 bolag fått hjälp och det finns ett fortsatt stort intresse bland företag som vill medverka.
  Läs mer

 • Åtta personer sitter i en soffa. I förgrunden fem personer med ryggen mot kameran. Foto.
  Två utvecklande år med VIAkub Halland
  Användning av digitala verktyg är en av många viktiga metoder för att nå FN:s globala mål i arbetet mot en mer hållbar och rättvis värld. Därför har digital nyfikenhet varit ledord för projektet VIAkub Halland som de senaste två åren har drivits av Region Halland och Högskolan i Halmstad. Under konferensdagen Mötesplats för digitalt nyfikna sammanfattades de viktigaste insikterna av bland andra företagare, lärare och studenter som har deltagit i projektet.
  Läs mer

 • Porträttfoto av två män i kavaj.
  Högskolan avslutar tio år som KK-miljö och blickar framåt
  Under de senaste tio åren har Högskolan i Halmstad varit en så kallad KK-miljö med särskilt stöd från KK-stiftelsen för att utveckla lärosätets profilering. KK-miljöperioden har gett många positiva effekter, bland annat de två ämnesövergripande fokusområdena som nu är kärnan i Högskolans forskningsstrategi.
  Läs mer

 • En man som står framför en publik och som har en digital presentation bakom sig som visar en bild på två böcker med titlarna Allt är en konspiration och Konspirationsfeber. Foto
  Ideas bjöd in till föredrag om konspirationsteorier
  I måndags, den 25 april, var Kent Werne, journalist, författare och föreläsare, på Högskolan för att hålla ett föredrag om konspirationsteorier inom konceptet ”demokratisoppa”. Han pratade om hur konspirationer uppstår, varför folk tror på dem och vilka konsekvenser de kan få. Föredraget arrangerades bland annat av tankesmedjan Ideas som har sin hemvist på Akademin för lärande, humaniora och samhälle på Högskolan.
  Läs mer

 • Blå himmel med toppen av svartpelare med Högskolans logotyp samt två byggnader i förgrunden. Foto.
  Susanna Öhman till hörande som rektorskandidat
  En kandidat går till hörande efter rekryteringsgruppens arbete med urval och intervjuer. Professor Susanna Öhman, verksam vid Mittuniversitetet och tidigare akademichef på Akademin för lärande, humaniora och samhälle på Högskolan i Halmstad, är nu den enda kandidat som är kvar i processen.
  Läs mer

 • Fyra personer går ned för en trappa i en stor, ljus trapphall. Foto
  IT-forensik är populärast bland Högskolans utbildningar i höst
  Den 19 april stängde ansökningsperioden till höstens högskoleutbildningar. En första analys av årets ansökningssiffror visar att antalet sökande till Högskolan i Halmstad har minskat i jämförelse med förra året. Likaså har antalet sökande minskat i riket i stort. Högskolans utbildningar är dock fortsatt populära, och mest sökt är programmet IT-forensik och informationssäkerhet.
  Läs mer


 • Högskolans Fab Lab lockade nordiska grannar
  Fab Lab Halmstad, Högskolans tillverkningslaboratorium och prototypverkstad, stod som värd för årets upplaga av Fab Lab Nordic Boot Camp. Under en vecka samlades Fab Lab-deltagare från Danmark, Finland, Island och Färöarna, på Högskolan i Halmstad för att tillsammans nätverka, problemlösa, kunskapsöverföra och framför allt stärka det nordiska samarbetet.
  Läs mer

 • Foto taget underifrån upp mot en blå himmel med ett par slöjmoln. Till vänster en svart pelare med Högskolans logotyp. I förgrunden en del av ett hus i glas och stål, som speglar sig i en del av ett fönster till höger.
  Tio ansökningar till uppdraget som rektor
  Ansökningstiden för uppdraget som rektor för Högskolan i Halmstad har gått ut och tio personer har skickat in en ansökan. Rekryteringsgruppen tittar nu på vilka av de sökande som svarar upp mot kravprofilen och bör gå vidare till intervju.
  Läs mer


 • Forskningsprogram för profilering
  Under de närmaste åren kommer Högskolan i Halmstad att inrätta forskningsprogram som ska stärka lärosätets profil. Programmen ska tydligt bidra till ett eller båda av Högskolans två fokusområden – Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen – vara långsiktiga, samhällsrelevanta och mångdisciplinära. Det första programmet handlar om digitalisering och lärande.
  Läs mer


 • Högskolan rekryterar nya programchefer för fokusområdena
  Högskolan i Halmstad rekryterar nya programchefer för lärosätets två fokusområden. Programcheferna ska, utöver att leda arbetet inom fokusområdena, även förstärka Högskolans forskning.
  Läs mer

 • En kvinna står i en stor föreläsningssal och håller en presentation inför publik.
  Bra brygga till näringslivet för studenterna
  I år hölls Arena affärssystem återigen på plats på campus, efter att ha ställts in eller varit digitalt de senaste två åren. Under evenemanget fick sistaårsstudenterna på Affärssystemprogrammet, genom korta filmer och presentationer, berätta om sina uppdrag och projekt som de har gjort på olika företag och organisationer under sin praktik. Dagen samlade studenter, företag och lärare.
  Läs mer

 • En bild tagen uppifrån som visar en publik som sitter och tittar på en kvinna som står på en scen, vänd mot publiken. Foto
  En gemensam panoramadag för studenter och forskare
  Förra veckan arrangerades Panoramadagen på Högskolan i Halmstad för första gången. Det var ett tillfälle för studenter att ta del av forskning vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Dagen resulterade i nya idéer till kommande examensarbeten och inspirerande möten mellan studenter, forskare och doktorander.
  Läs mer

 • En bilkö syns genom en blöt bilframruta.
  Horizon Europe beviljar projekt om AI för en säkrare trafikmiljö
  Horizon Europe har beviljat forskningskonsortiet ROADVIEW (Robust Automated Driving in Extreme Weather) tio miljoner euro för att lösa utmanande problem med självkörande fordon med hjälp av AI. Projektet kommer utveckla robusta och kostnadseffektiva AI-baserade system för perception och beslutsfattande i fordon med förbättrad prestanda under svåra väderförhållanden. Högskolan i Halmstad ska samordna konsortiet med 15 partner under de kommande fyra åren.
  Läs mer

 • Porträtt på person som tittar in i kameran. I bakgrunden anas en korridor med gröna växter. Foto.
  Malin Hallén blir ny vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet
  Malin Hallén, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap – och nu ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden – blir ny vicerektor med ansvar för utbildning, kvalitet och hållbarhet från den 1 april.
  Läs mer

 • Foto som visar den ukrainska blå-gula flaggan mot blå himmel
  Solidaritet med Ukraina
  Högskolan i Halmstad vill visa sin solidaritet med kolleger, studenter och civilbefolkning i Ukraina. Högskolan står bakom det yttrande som lärosätena i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har gjort, och fördömer också tillsammans med lärosätena i European Universitiy Association (EUA) krigshandlingarna i Ukraina. Högskolan följer utvecklingen noggrant.
  Läs mer

 • Person sitter i en soffa med en bärbar dator i knät och en mobiltelefon i handen. Bredvid ligger en surfplatta. Fotomontage.
  Digitalt öppet hus om studier och framtidsutsikter
  I går var det dags för Högskolan i Halmstads årliga öppna hus, som även i år hölls i ett digitalt format. Likt tidigare år blev det en dag full av aktiviteter där besökarna fick lära sig mer om Högskolans utbildningar, möta lärare och ta del av nyttiga tips och råd inför studietiden.
  Läs mer

 • Framsida på en rapport Årsredovisning för Högskolan i Halmstad 2021
  Ett lärosäte på frammarsch – Högskolan summerar 2021
  Högskolan i Halmstad har i dagarna lämnat sin årsredovisning för 2021 till regeringen. Den sammanfattande bilden är en högskola på frammarsch med en mycket god verksamhet, både vad gäller innehåll och ekonomi.
  Läs mer


 • Högskolan söker sin studentkår
  Högskolan i Halmstad inbjuder studentsammanslutningar att söka ställning som studentkår för de kommande tre åren. Att vara studentkår innebär att vara den organisation som organiserar studenternas rätt till inflytande över sin utbildning och studiemiljö. Endast en sammanslutning kan vara Högskolans studentkår, och nu är det dags att ansöka för nästa treårsperiod.
  Läs mer


 • Högskolans kvalitetssäkringsarbete godkänt av UKÄ
  Efter ett års utvärdering har Högskolan i Halmstad fått omdömet ”godkänt” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av lärosätets kvalitetssäkringsarbete inom utbildning. Det innebär att Högskolan uppfyller samtliga av de bedömningsområden som UKÄ har utvärderat.
  Läs mer


 • Högskolan i Halmstad söker ny rektor
  Nu rekryterar Högskolan i Halmstad en ny rektor. Högskolans nuvarande rektor, Stephen Hwang, går i pension när hans förordnande går ut i mars 2023. Nu är uppdraget utlyst och ansökan öppen för den som vill bli hans efterträdare.
  Läs mer